Home Admission Contact About us
           Limba
Select Language:


           Noutati
Cursuri extracurriculare cu profesori internationali - sem.2, 2018-2019
publicat: 2019-10-01


           Incearca si tu!

           Cine e online
Exista in mod curent, 22 vizitator(i).Research Department - FINANCED PROJECTS

Events Activity Research Centers Financed Projects Scientific Magazine Management

Financing Program Project (RO) / Details (RO) Project Manager Timeframe
PHARE Managerii de azi, intreprinzatorii de maine! Proiect pentru dezvoltarea abilitatilor manageriale si antreprenoriale
1.Details (RO)
2.Enrollments (RO)
3.Admitted (RO)
4.Courses (RO)
5.Training Activity Report (RO)
Lect. univ. dr. Daniela Zirra 2007
SECTORIAL Sistem informatic integrat pentru identificarea, evaluarea, planificarea si gestionarea fondului national de plante medicinale, aromatice si tinctoriale (surse de materii prime pentru industria alimentara, farmaceutica si cosmetica) Prof. univ. dr. Moise Maria 2006 - 2008
CEEX Retea de cercetare multidisciplinara pentru eficientizarea procesului de dializa renala prin monitorizare cu un sistem informatic complex - MONDIAL Prof. univ. dr. Moise Maria 2006 - 2008
CEEX Corelarea politicilor macroeconomice cu cele din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) in vederea accelerarii procesului de convergenta catre structurile europene Conf. univ. dr. Judita Samuel 2006 - 2008
CEEX Sistem informatic integrat judetean/regional bazat pe interconectarea institutiilor publice si destinat furnizarii de servicii electronice catre cetateni si catre mediul de afaceri-SINTESERV Prof. univ. dr. Moise Maria 2006 - 2008
CEEX Sistem electronic de informare si mediere pentru munca la domiciliu, valorificarea produselor si serviciilor din gospodarie si gasirea de oportunitati de afaceri Ón zone slab dezvoltate economic-SIMVAPS Prof. univ. dr. Moise Maria 2006 - 2008
CEEX Dezvoltarea unui sistem de prevenire a contaminarii cu fungi toxigogene a produselor agroalimentare prin intermediul microbiologiei previzibile si tehnologiei de biologie moleculara Conf. univ. dr. Despa Radu 2006 - 2008
CEEX Calitatea mediului si managementul resurselor naturale si antropice ale comunitatilor rurale din judetul Brasov Prof. univ. dr. Dinu Mihaela 2006 - 2007
CEEX Dezvoltarea metodelor de modelare, simulare si operare ale Óntreprinderilor virtuale pe pietele competitive ale societatilor bazate pe cunoastere cu deschidere catre programe europene prioritare Prof. univ. dr. Marian Zaharia 2006 - 2007
CEEX Cercetari multidisciplinare privind modelul teoretic si experimental al unei electrocentrale ecologice bazate pe energia valurilor marine Prof. univ. dr. Moise Maria 2005 - 2008
Subcontractare CEEX Cercetari privind structurarea, proiectarea, dezvoltarea, Ón conceptual organizarilor moderne, avansate - virtuale, extinse - a Óntreprinderilor industriale si a altor domenii/activitati complexe din economie (ORGVIRT) Conf. univ. dr. Cornelia Botezatu 2005 - 2006
Subcontractare CEEX Dezvoltarea metodelor de modelare,simulare si operare ale intr.virtuale pe pietele competitive a societ.bazate pe cunoastere, cu deschidere catre programe europene prioritare Prof. univ. dr. Marian Zaharia 2006 - 2008
Subcontractare CEEX Impactul dinamicii preturilor unitatilor publice asupra ec. nationale si principalelor sectoare vulnerabile. Evaluare, modelare, prognoza Conf. univ. dr. Doinita Ciocirlan 2006 - 2008
Subcontractare CEEX Retea nationala de cercetare in domeniul ingineriei integrate a produselor si proceselor. (INPRO) Lector univ. dr. Cezar Botezatu 2006
Academia Romana Analiza restructurarii si competitivitatii comertului romanesc Ón contextul integrarii europene Conf. univ. dr. Despa Radu / Conf. univ. dr. Ovidiu Folcut 2005 - 2007
CNCSIS Managementul turistic al ariilor naturale protejate din judetul Brasov, support al dezvoltarii durabile al asezarilor rurale din vecinatate Prof. univ. dr. Dinu Mihaela 2004 - 2006
CERES - PNCDI Elaborarea analizelor macroeconomice si a analizelor economico-sectoriale pentru fundamentarea Strategiei Nationale de Dezvoltare si a Planului National de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013 Prof. univ. dr. Constantin Barbulescu / Conf. univ. dr. Doinita Ciocirlan 2003 - 2005
RELANSIN - PNCDI Tehnologie si echipament de realizare a uneltelor de prelucrare a solului tratate termic in camp de inalta frecventa Prof. univ. dr. Maria Moise 2003 - 2004
ANCS Fondurile structurale si de coeziune ca premisa a dezvoltarii mediului de afaceri din Romania - prima editie - 2006 Lector univ. dr. Daniela Zirra 2006
ANCS Cresterea Competitivitatii Economice a Romaniei in Contextul Integrarii in Uniunea Europeana - Sesiune de comunicari stiintifice a cadrelor didactice - 2006 Prof. univ. dr. Maria Moise 2006
ANCS Turismul durabil Romanesc in contextul integrarii economice Europene - 2006 Conf. univ. dr. Daniela Firoiu 2006Cercetare la comanda Denumire proiect Director de proiect Perioada de derulare
Prestige Tour International Dezvoltarea proiectelor si modurilor de operare a agentilor economici de turism ca intreprinderi virtuale in contextul international Conf. Univ. dr. Daniela Firoiu 2007
SC DANOAN SRL Studiu privind optimizarea activitatilor logistice in cadrul firmelor prestatoare de servicii turistice Conf. Univ. dr. Daniela Firoiu 2007
SC MSC SEBCOM SRL Studiu privind cresterea performantelor firmei SC MSC SEBCOM SRL Lector univ. dr. Oana Preda 2007
SC AST SERVICE SRL Consultanta juridica acordata beneficiarului Prof. univ. dr. Gheorghe Botea 2006
LOIAL LOGISTIC Studiu privind optimizarea costurilor de transport si distributie Prof. univ. dr. Marian Zaharia / Conf. univ. dr. Cornelia Botezatu 2006
SC TEHNOLOGIC GRUP Consultanta de specialitate financiara Prof. univ. dr. Dumitru Tudorache 2006
SUCCES NIC COM Analiza indicatorilor financiari pe baza de bilant Prof. univ. dr.Mihai Aristotel Ungureanu 2006
TORSAN Studiu privind influenta impozitelor si taxelor asupra profitului Prof. univ. dr.Mihai Aristotel Ungureanu 2006
SC GRUP MANAGEMENT SRL Modalitati de promovare a evenimentului "Superlativele Turismului Romanesc" - Sibiu 2007. Conf.univ.dr.Daniela Firoiu 2007

© Universitatea Romano-Americana / Romanian-American University - Toate drepturile rezervate.

Publicat la: 2007-08-06 (1330 citiri)

[ Inapoi ]
  Check Google Page Rank   Contact administrator        URA Protectia Datelor