Acasa Admitere Contact Informatii
           Limba
Select Language:


           Noutati
Actualizare! Prelungirea suspendarii cursurilor fata-in-fata, incepand cu 18.05.2020
publicat: 2020-05-17

#StămAcasă - Sfaturi privind mişcarea şi nutriţia
publicat: 2020-04-14


           Incearca si tu!

           Cine e online
Exista in mod curent, 40 vizitator(i).Departament - Management-Marketing

Comert, Integrare Economica si Administrarea Afacerilor Finante, Credit, Contabilitate Informatica, Statistica si Matematica
Limbi Straine Management-Marketing Stiinte JuridiceDirector de Departament: Edu Tudor Mihai, conf.univ.dr

 • Publicatiea stiintifica a Facultatii de Management-Marketing, "Holistic Marketing Management"
  www.holisticmarketingmanagement.ro • Departamentul de Management-Marketing coordoneaza:

 • Programe de studii universitare de licenta

 • - Management - 3 ani
  - Marketing - 3 ani

 • Programe de studii universitare de masterat

 • - Managementul Strategic al Firmei - 2 ani
  - Managementul si Marketingul Organizatiei - 2 ani
  - Managementul Informatiilor - 2 ani
  - Marketing in Afaceri - 2 ani

  Activitatea de cercetare stiintifica


  Facultatea de Management-Marketing si Departamentul de Management-Marketing dispun de resurse financiare, logistice si umane suficiente pentru a realiza obiectivele propuse. Activitatea de cercetare stiintifica a cadrelor didactice se desfasoara in spatii destinate acestei activitati, respectiv la Departamentul de Management-Marketing, la Centrul de Cercetare "Management" si Centrul de Cercetare "Maketing" dotate cu echipamente electronice conectate la Internet, la biblioteca virtuala si cu materiale documentare de specialitate.
  In cadrul Facultatii de Management-Marketing si al departamentului de specialitate exista un climat si o cultura puternic centrate pe cercetare, atestata prin realizarile in domeniul cercetarii stiintifice: cursuri, tratate, manuale universitare, studii, comunicari stiintifice, articole publicate in reviste de specialitate si nu in ultimul rand prin contracte de cercetare, granturi, contracte de consultanta in domeniul managementului.
  Facultatea de Management-Marketing dispune de un sistem modern de management al activitatii de cercetare stiintifica, caracterizat prin structuri, procese si metode specifice de planificare, monitorizare si avizare a rezultatelor. Au fost create proceduri pentru planificarea si evaluarea activitatii de cercetare stiintifica. Departamentul de Cercetare functional la nivelul universitatii acorda consultanta pentru elaborarea propunerilor de proiecte, monitorizarea proiectelor si gestiunea informatiilor necesare managementului cercetarii stiintifice din universitate.

  Obiectivele fundamentale in domeniul cercetarii stiintifice sunt:

 • participarea la competitiile nationale, europene si internationale de obtinere de granturi, cat si la incheierea de contracte de cercetare, expertiza si consultanta cu mediul de afaceri;
 • cresterea competitivitatii produselor stiintifice oferite, astfel incat sa creasca vizibilitatea nationala si internationala a universitatii;
 • introducerea unui sistem eficient de asigurare si evaluare a calitatii care sa puna accent pe rezultatele efective ale cercetarii stiintifice si pe recunoasterea lor nationala si internationala.

 • Programarea activitatii de cercetare stiintifica


  Activitatea de cercetare stiintifica a Facultatii de Management-Marketing se desfasoara in cadrul Programului pe termen lung privind cercetarea stiintifica, adoptat de Senatul Universitatii Romano-Americane.
  Planul anual de cercetare stiintifica se intocmeste cu sprijinul Departamentului de Management-Marketing, este discutat si aprobat in Consiliul Facultatii, iar in final este supus aprobarii Senatului Universitatii. Consiliul facultatii, prin analize efectuate in majoritatea sedintelor sale, impreuna cu conducerea universitatii, urmaresc sistematic si sprijina realizarea planului anual de cercetare stiintifica. Temele de cercetare stiintifica cuprinse in planuri se inscriu in ariile stiintifice ale domeniilor de licenta si masterat.
  La nivelul Departamentului de Management-Marketing functioneaza 5 colective/nuclee de cercetare, formate din cadre didactice cu norma de baza la Facultatea de Management-Marketing, cu urmatoarele domenii de competenta:

 • Management strategic, competitivitate si globalizare;
 • Politici si strategii in domeniul resurselor umane;
 • Managementul performantei;
 • Sisteme informatice pentru asistarea deciziilor manageriale;
 • Managementul marketingului, strategii de marketing.


 • Personalul didactic desfasoara activitate de cercetare in domeniul disciplinelor cuprinse in planurile de invatamant al programelor de studii universitare de licenta si de masterat, in concordanta cu domeniul de expertiza si preocuparile stiintifice proprii.
  Programele de cercetare stiintifica vizeaza crearea unui climat de lucru in echipa intre cadrele didactice ale facultatii, promovarea interdisciplinaritatii, transparenta decizionala concomitent cu evaluarea periodica a rezultatelor cercetarii.
  Componenta de cercetare stiintifica este o componenta esentiala a evaluarii anuale a calitatii corpului profesoral.
  Valorificarea cercetarii stiintifice


  Rezultatele activitatii de cercetare stiintifica a cadrelor didactice din cadrul Facultatii de Management-Marketing si departamentului de specialitate sunt valorificate anual prin publicarea unor manuale, cursuri, tratate universitare, caiete de aplicatii, studii de caz, etc. in edituri recunoscute CNCSIS (Editura Economica, Editura Tribuna Economica, Editura Universitara, Editura ProUniversitaria, s.a.), fiind destinate activitatii didactice.
  Īn ceea ce priveste studiile stiintifice, acestea au fost prezentate in cadrul sesiunilor anuale de comunicari stiintifice ale cadrelor didactice din Universitatea Romano- Americana si, in egala masura, in cadrul unor simpozioane, congrese, conferinte nationale si/sau internationale.
  La nivelul Departamentului de Managent-Marketing se deruleaza contracte de cercetare stiintifica, membrii departamentului avand o bogata activitate publicistica. Īn activitatea publicistica sunt implicati si studentii si masteranzii.
  Este remarcabila preocuparea cadrelor didactice pentru publicarea unor articole in reviste de specialitate din tara si din strainatate cotate CNCSIS, ISI sau citate in baze de date internationale. (http://cercetare.rau.ro).
  Tematica abordata este extrem de variata, reflectand preocuparile stiintifice ale corpului profesoral si ancorarea in problemele de maxima actualitate pentru economia romaneasca.
  Conceperea si elaborarea unor materiale didactice de inalt nivel stiintific, constituie o preocupare permanenta a cadrelor didactice ale facultatii, reprezentand una din formele eficiente si operative de diseminare a rezultatelor cercetarii. Titlurile editoriale s-au concretizat in cursuri, manuale, tratate universitare, culegeri de probleme, caiete de aplicatii, studii de caz si teste, care au fost publicate in edituri consacrate, recunoscute CNCSIS, precum: Editura Economica, Editura Tribuna Economica, Editura Didactica si Pedagogica, Editura Universitara, Editura ProUniversitaria, Editura Junimea etc. si au fost destinate, in general, tuturor studentilor si specialistilor din domeniul economic.
  Activitatea de initiere a studentilor si masteranzilor in cercetarea stiintifica s-a desfasurat in cadrul cercurilor stiintifice, organizate pe domeniile de licenta si masterat, iar in cadrul lor pe discipline reprezentative. Lucrarile de cercetare stiintifica ale studentilor si masteranzilor au fost valorificate prin comunicari sustinute - o mare parte dintre ele in limba engleza - in cadrul sesiunii cercurilor stiintifice studentesti si a studentilor masteranzi, organizate anual.
  Pentru fiecare sectiune, in fiecare an s-au tiparit brosuri cu lucrarile selectate pentru a fi prezentate - brosuri care s-au distribuit gratuit participantilor la aceasta manifestare - si s-au acordat premii celor mai valoroase lucrari.


  © Universitatea Romano-Americana / Romanian-American University - Toate drepturile rezervate.

  Publicat la: 2006-04-13 (54752 citiri)

  [ Inapoi ]
    Check Google Page Rank   Contact administrator        URA Protectia Datelor