Acasa Admitere Contact Informatii
           Limba
Select Language:


           Noutati
Actualizare! Prelungirea suspendarii cursurilor fata-in-fata, incepand cu 18.05.2020
publicat: 2020-05-17

#StămAcasă - Sfaturi privind mişcarea şi nutriţia
publicat: 2020-04-14


           Incearca si tu!

           Cine e online
Exista in mod curent, 40 vizitator(i).Prezentarea Universitatii Romano-Americane

Universitatea Romano-Americana este institutie de invatamant superior, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, parte a sistemului national de invatamant, fondata in anul 1991, acreditata prin lege in 2002, evaluata de catre ARACIS cu calificativul "Grad de incredere ridicat" in anul 2010, a carei misiune este sa ofere educatie si cercetare la un inalt standard de calitate, intr-un climat intern stimulativ intelectual atat pentru studenti, cat si pentru corpul profesoral.

Universitatea Romano-Americana a fost infiintata in anul 1991, avand drept scop promovarea valorilor educationale ale invatamantului superior american pe fondul bogatelor traditii ale invatamantului romanesc. Initiativa infiintarii Universitatii Romano-Americane a apartinut regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, rector fondator al Universitatii Romano-Americane si presedinte al Fundatiei Romano-Americane pentru Promovarea Educatiei si Culturii.
Universitatea Romano-Americana este o institutie independenta, nefiind afiliata la American University sau sponsorizata de aceasta.

In realizarea acestui deziderat s-a pornit de la faptul ca in Statele Unite ale Americii invatamantul superior are ca suport modelul general de comportament al societatii americane, bazat pe organizarea eficienta a activitatii, simtul perseverent al datoriei, cultivarea sentimentului muncii, respectul de sine si fata de ceilalti, spiritul onest al competitiei intretinut de-a lungul intregii vieti, intrecerea cu toti ceilalti si, in primul rand, cu sine insusi.

Repere in dezvoltarea institutionala:
 • 11 martie 1991 - A avut loc Adunarea de constituire a Universitatii Romano-Americane la Bucuresti, in cadrul careia s-a aprobat Statutul de functionare al acesteia, care prevedea infiintarea a 7 facultati: Relatii comerciale si financiar-bancare interne si internationale, Management, Economie hoteliera si turism, Informatica, Medicina si sanatate publica, Drept, Inginerie in design si estetica produselor.
 • 28 martie 1991 - Prin Decizia nr 364, Ministerul Invatamantului si Stiintei a avizat favorabil infiintarea Universitatii Romano-Americane.
 • 17 aprilie 1991 - Prin Sentinta nr. 295/17.04.1991, Judecatoria sectorului 1 Bucuresti, "in baza art. 32 din Decretul 31/1954 si art. 84 si urm. Din Legea 21/1924", a acordat personalitate juridica Universitatii Romano-Americane, cu sediul in soseaua Oltenitei, nr. 35-37, sector 4.
 • 10 iunie 1991 - A avut loc sedinta de constituire a Senatului Universitatii Romano-Americane, la care regretatul prof.univ.dr. Ion Smedescu a fost ales, in unanimitate, rector si a fost desemnat "Rector fondator al Universitatii Romano-Americane". De asemenea, au fost alese primele functii de conducere conform legii (prorectori, secretar-stiintific al Senatului, director executiv, decani) si s-au aprobat pentru primul an universitar (1991/1992): planurile de invatamant, cifra de scolarizare, taxele de studii pe forme de invatamant, precum si taxa de inscriere la concursul de admitere.
 • Iulie 1991 - Organizarea primului examen de admitere, dupa finalizarea caruia au fost declarati admisi 1772 de studenti.
 • 11 decembrie 1991 - Sfarsitul anului 1991 a fost marcat de adoptarea si votarea Constitutiei Romaniei, prin care invatamantul particular a fost legal recunoscut ca parte a sistemului national de educatie. In aceste conditii, la initiativa regretatului prof.univ.dr. Ion Smedescu, a luat fiinta, pe 11 decembrie 1991, prin Sentinta Civila nr. 34/22.01.1992 a Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti, Fundatia Romano-Americana pentru Promovarea Educatiei si Culturii (FRAPEC), avand drept scop "promovarea si raspandirea valorilor educatiei civice si culturii romane in America si a celor americane in Romania". Printre cei 27 de membri fondatori se numarau prestigioase cadre didactice universitare, cercetatori, juristi, economisti, medici etc. Fundatia a preluat sub egida sa Universitatea Romano-Americana, pentru a respecta prevederile legale in vigoare si l-a ales ca presedinte pe regretatul profesor Ion Smedescu, rectorul Universitatii.
 • 1992 - 1993 - Ani de acumulari cantitative si calitative pentru Universitate. In februarie 1992 se infiinteaza Centrul de Cercetare Stiintifica al Universitatii, in mai 1992 se organizeaza prima sesiune de comunicari stiintifice studentesti, devenind, in timp, traditie.
 • 1994 - 1995 - Derularea procesului de autorizare provizorie, in conformitate cu prevederile Legii 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor si Legii 84/1995 - legea invatamantului.
 • 1996 - 2002 - Derularea procesului de acreditare a Universitatii, conform prevederilor legale in vigoare, etapa esentiala pentru infiintarea prin lege.
 • 2000 - Se infiinteaza Facultatea de Studii ale Integrarii Economice Europene, autorizata provizoriu prin HG nr. 1215/2000
 • 15 mai 2002 - Se publica in Monitorul Oficial Legea 274 privind infiintarea Universitatii Romano-Americane si acreditarea facultatilor sale astfel:
  FacultateaSpecializarea
  Management-MarketingManagement si Marketing
  Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si InternationaleRelatii comerciale si financiar-bancare interne si internationale
  Economia Turismului Intern si InternationalEconomia turismului intern si international
  Informatica ManagerialaInformatica Manageriala
  DreptDrept
  Studii ale Integrarii Economice EuropeneStudii ale Integrarii Economice Europene
 • 2002 - 2003 - Perioada de monitorizare institutionala dupa acreditare, conform prevederilor OMEC nr. 4548/2002.
 • Septembrie 2002 - Organizarea primului examen de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul Universitatii Romano-Americane, conform legii;
 • Octombrie 2002 - Ministerul Educatiei si Cercetarii aproba organizarea si desfasurarea programelor de master (cursuri postuniversitare cu durata de 3 semestre, conform legii).
 • Octombrie 2003 - Inaugurarea Campusului Universitatii Romano - Americane cu participarea unor reprezentanti ai conducerii tarii si ai universitatilor americane colaboratoare.
 • Iunie 2003 - Declansarea procesului de autorizare a formei de invatamant cu frecventa redusa la facultatile de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale, Management-Marketing, Economia Turismului Intern si International si Drept, conform legii. Prin HG 1069/octombrie 2004 Universitatea a obtinut autorizarea de functionare provizorie pentru invatamantul cu frecventa redusa.
 • Iunie 2004 - O noua reglementare legala (Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare), a produs o reforma majora a structurii invatamantului superior din Romania. Legea s-a aplicat incepand cu anul universitar 2005-2006 si a vizat reforma Bologna si trecerea la organizarea studiilor universitare pe 3 cicluri licenta - masterat - doctorat.
 • Reacreditarea institutionala 2007 - 2010 - Reforma Bologna (2005-2008) impusa de aplicarea prevederilor Legii 288/2004 si a altor reglementari legale, a condus la restructurarea ofertei educationale a Universitatii Romano-Americane in raport cu domeniile de studiu existente, specializarile aferente acestora si numarul de credite alocat. Odata cu promulgarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei aprobata prin Legea nr. 87/2006 s-a declansat pe de o parte procesul de reacreditare institutionala (si implicit a fiecarui program de studii), iar pe de alta parte a procesului de proiectare si implementare a Sistemului de Management al Calitatii. In egala masura, s-au organizat programe noi de masterat, proiectate in corelatie cu cele de licenta si acreditate de catre ARACIS, conform H.G. 404/2006. Pentru prima promotie de absolventi de licenta Bologna ai facultatilor economice (iulie 2008), Universitatea oferea 10 programe de studii universitare de masterat (Bologna) acreditate conform legii.
 • 2007 - 2008 - Cele 4 facultati cu profil economic ale universitatii au devenit membre ale Asociatiei Facultatilor de Economie din Romania (AFER), prestigios organism profesional-stiintific in care erau cuprinse cele mai valoroase institutii de invatamant superior economic public din Romania.
 • Iulie 2010 - Evaluarea institutionala si acordarea, in 22 iulie 2010, de catre Consiliul ARACIS, cu unanimitate de voturi, a calificativului "Grad de incredere ridicat", cea mai inalta apreciere nationala privind calitatea serviciilor educationale furnizate de o institutie de invatamant superior, conform legii.
 • 2010 - 2011 - Diversificarea ofertei educationale si acreditarea a doua programe noi de studii universitare de licenta, cu predare exclusiv in limba engleza, la specializarile "Afaceri internationale" (Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale) si "Informatica economica" (Facultatea de Informatica Manageriala).
 • 2011 - Derularea procesului de evaluare in scopul clasificarii universitatii si ierarhizarii programelor de studii, in conformitate cu prevederile HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarilor programelor de studii si a altor acte normative (OMECTS 4072/2011, OMECTS 4174/2011 si OMECTS 5204/2011). Potrivit prevederilor OMECTS 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor, Universitatea Romano-Americana este universitate centrata pe educatie.


 • Rezultatele ierarhizarii programelor de studii valabile pentru anul universitar 2011-2012, conform legii, au fost:
  1. Domeniul - Relatii economice internationale, Categoria A (program de excelenta, conform legii)
  2. Domeniul - Finante, Categoria A (program de excelenta, conform legii)
  3. Domeniul - Management, Categoria B
  4. Domeniul - Marketing, Categoria B
  5. Domeniul - Administrarea afacerilor, Categoria B
  6. Domeniul - Cibernetica, statistica si informatica economica, Categoria B
  7. Domeniul - Drept, Categoria D
  8. Domeniul - Contabilitate, Categoria E


  Oferta educationala 2013-2014

  Universitatea Romano-Americana isi desfasoara activitatea intr-un singur campus universitar, situat in Bucuresti, Bd-ul Expozitiei, nr. 1B, sectorul 1. Programele de studii universitare de licenta organizate de Universitatea Romano-Americana in anul universitar 2013-2014, in conformitate cu prevederile H.G. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, sunt urmatoarele:

  Programe de studii universitare de licenta - ciclul I (Bologna)
  Nr.crt.FacultateaDomeniul pentru studii universitare de licentaSpecializarea acreditata (A) sau autorizata sa functioneze provizoriu (AP)Forma de organizareForma de organizareNr. de credite ECTS
  1 Management-Marketing Management Management A / A IF / IFR 180
  Marketing Marketing A / A IF / IFR 180
  2 Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale Economie si Afaceri Internationale Afaceri Internationale A / A IF / IFR 180
  Afaceri Internationale (in limba engleza) A IF 180
  Finante Finante si banci A / A IF / IFR 180
  Contabilitate Contabilitate si informatica de gestiune AP IF 180
  3 Economia Turismului Intern si International Administrarea afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor A / A IF / IFR 180
  4 Informatica Manageriala Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Informatica Economica A IF 180
  Informatica Economica (in limba engleza) A IF 180
  5 Drept Drept Drept A / A IF / IFR 240
  6 Studii Economice Europene Economie si afaceri internationale Economie si afaceri internationale A IF 180

  Legenda:
  IF - invatamant cu frecventa / IFR - invatamant cu frecventa redusa


  Programe de studii universitare de masterat - ciclul II (Bologna)
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licentaProgramul de studiu de master acreditat AForma de invatamantNr. de credite ECTS
  1. Management-Marketing Management Managementul strategic al firmei IF 120
  Managementul si marketingul organizatiei IF 120
  Managementul Informatiilor IF 120
  Marketing Marketing in afaceri IF 120
  2. Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale Economie si afaceri internationale Afaceri internationale IF 120
  Gestiunea si auditul afacerilor IF 120
  Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne si internationale IF 120
  Administrare, finantarea si controlul afacerilor IF 120
  Finante Finante, banci, asigurari IF 120
  Politici si practici fiscale IF 120
  3. Economia Turismului Intern si International Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor in turism IF 120
  Economie si afaceri in industria ospitalitatii IF 120
  4. Informatica Manageriala Cibernetica, Statistica si Informatica economica Informatica economica IF 120
  Sisteme informatice manageriale IF 120
  Informatica aplicata in management IF 120
  5. Studii Economice Europene Economie si afaceri internationale Relatii economice europene IF 120
  6. Drept Drept Dreptul afacerilor IF 60
  Stiinte penale IF 60

  © Universitatea Romano-Americana / Romanian-American University - Toate drepturile rezervate.

  Publicat la: 2006-04-01 (630819 citiri)

  [ Inapoi ]
    Check Google Page Rank   Contact administrator        URA Protectia Datelor