Acasa Admitere Contact Informatii
           Limba
Select Language:


           Noutati
Actualizare! Prelungirea suspendarii cursurilor fata-in-fata, incepand cu 18.05.2020
publicat: 2020-05-17

#StămAcasă - Sfaturi privind mişcarea şi nutriţia
publicat: 2020-04-14


           Incearca si tu!

           Cine e online
Exista in mod curent, 18 vizitator(i).Legislatie

Universitatea Romano-Americana functioneaza cu respectarea tuturor actelor normative in vigoare, relevante pentru desfasurarea activitatilor implicate de invatamantul superior din Romania si Uniunea Europeana.


 • Legea 274/2002 - Lege privind infiintarea Universitatii Romano-Americane


 • HG 749/2009 - Hotarare de Guvern pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea


 • HG 1093/30.09.2009, privind modificarea si completarea HG 749/2009


 • HG 707/2012 - Hotarare de Guvern pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2012-2013


 • Ordinul MECTS 4945/31.07.2012 - privind domeniile si programele de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS organizate in cadrul institutiilor de invatamant superior
 • Ordonanta de urgenta nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei


 • Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 75/2005


 • Hotararea de Guvern 1418/2006


 • Metodologia aprobata prin Hotararea de Guvern 1418/2006


 • HG 404/2006 - Hotarare de Guvern privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat


 • Ordinul 4666/03.08.2009 pentru modificarea Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior


 • Ordinul 6172/17.12.2009 privind transparenta decizionala referitoare la acordarea titlurilor stiintifice si didactice


 • Ordinul 3855/17.05.2010 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2010-2011


 • Ordinul MECTS 4630/11.08.2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS.


 • Ordinul MECTS 5239/20.09.2010 privind acreditarea de noi programe de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS.


 • Legea 1/05.01.2011 - legea Educatiei Nationale
 • Acte normative subsecvente Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011:

  - Ordinul 4062/2011 - privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universitati pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului
  - Ordinul 4072/2011 - pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor si informatiilor in vederea evaluarii universitatilor si programelor de studii cu scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii
  - Ordinul 4174/2011 - privind modificarea ordinului 4072/2011 pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor si informatiilor in vederea evaluarii universitatilor si programelor de studii cu scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii
  - Hotararea de Guvern 789 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii
  - Ordinul 5262/2011 - privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor • Ordinul ministrului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant


 • Ordonanta de urgenta nr. 75/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei


 • Ordinul MEN nr. 3544/15.04.2013 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2013-2014


 • Ordinul MEN nr. 3545/15.04.2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie


 • Hotararea Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2014-2015, precum si aprobarea titlurilor conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I in anii universitari 2011-2012, 2012-2013 si 2013-2014


 • Hotararea Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2014-2015


 • Hotararea Guvernului nr. 827/2014 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2014-2015
 • © Universitatea Romano-Americana / Romanian-American University - Toate drepturile rezervate.

  Publicat la: 2008-07-07 (25411 citiri)

  [ Inapoi ]
    Check Google Page Rank   Contact administrator        URA Protectia Datelor