Acasa Admitere Contact Informatii
           Limba
Select Language:


           Noutati
Actualizare! Prelungirea suspendarii cursurilor fata-in-fata, incepand cu 18.05.2020
publicat: 2020-05-17

#StămAcasă - Sfaturi privind mişcarea şi nutriţia
publicat: 2020-04-14


           Incearca si tu!

           Cine e online
Exista in mod curent, 83 vizitator(i).Birou Acte de Studii

Program de lucru cu publicul:
In luna AUGUST nu se lucreaza cu publicul.
- Luni: 15:00 - 18:00
- Marti, Miercuri: 8:30 - 12:00
- Joi: 15:00 - 18:00
- Vineri: 8:30 - 12:00


Informatii despre:
 • Documente necesare pentru eliberarea diplomelor
 • Ce tipuri de acte de studii se pot ridica
 • Informatii despre Suplimentul la Diploma
 • Eliberarea actelor de studii
 • Intocmirea si eliberarea duplicatelor actelor de studii
 • Recomandari
 • Taxe


 • Biroul Acte de Studii se ocupa numai cu eliberarea diplomelor de licenta/master (insotite obligatoriu de foaie matricola sau supliment la diploma) obtinute de absolventii Universitatii Romano-Americane.
  Studentii Universitatii Romano-Americane care nu au absolvit inca sunt rugati sa se adreseze secretariatelor de facultati pentru solicitarea de diverse documente.  Situatia se refera la programele de studii desfasurate in limba romana. Pentru situatia diplomelor aferente programelor de studii desfasurate in limba engleza va rugam sa verificati pagina dedicata.
  = diplomele sunt disponibile
  = diplomele nu sunt inca disponibile


  ELIBERARI DIPLOME DE LICENTA (3 ani IF/IFR; * 4 ani IF/IFR DR)
  Facultate/Program studii 2008-2015 2016 2017 2018
  DR (*) / Drept
  ETII / Economia comertului, turismului si serviciilor
  IM / Informatica economica
  MM / Management
  MM / Marketing
  RCFBII / Afaceri internationale
  RCFBII / Contabilitate si informatica de gestiune
  RCFBII / Finante si banci
  SEE / Economie si afaceri internationale  ELIBERARI DIPLOME DE MASTERAT (2 ani / * 1 an)
  Specializare (organizator) 2010-2015 2016 2017 2018
  Administrarea Afacerilor in Turism (ETII)
  Afaceri Internationale (RCFBII)
  Dreptul Afacerilor (DR *)
  Dreptul si Relatii Internationale (DR *)  
  Economie si Afaceri in Industria Ospitalitatii (ETII)      
  Finantarea si Controlul Afacerilor (RCFBII)      
  Finante, Banci, Asigurari (RCFBII)
  Gestiunea Afacerilor Financiar-Bancare Interne si Internationale (RCFBII)      
  Gestiunea si Auditul Afacerilor (RCFBII)
  Informatica Economica (IM)
  Managementul si Marketingul Organizatiei (MM)
  Managementul Informatiilor (MM)      
  Marketing in Afaceri (MM)
  Managementul Strategic al Firmei (MM)
  Politici si Practici Fiscale (RCFBII)      
  Relatii Economice Europene (SEE)
  Sisteme Informatice Manageriale (IM)
  Stiinte Penale (DR *)

  ELIBERARI DIPLOME DE LICENTA Legea nr.84/1995 - INVATAMANT UNIVERSITAR DE LUNGA DURATA si FOI MATRICOLE sau SUPLIMENTE LA DIPLOMA (4 ani ZI/5 ani FR)
  Facultate 2002 - 2014
  DR
  ETII
  IM
  MM
  RCFBII
  SEE (fost SIEE)  ELIBERARI DIPLOME DE MASTER Legea nr.84/1995 - INVATAMANT POSTUNIVERSITAR (1,5 ani)
  Specializare 2004 - 2015
  Administrarea Afacerilor in Turism
  Control Financiar-Fiscal
  Dreptul Afacerilor
  Economia Serviciilor in Turism
  Informatica Economica
  Integrare Economica Europeana
  Management Financiar-Bancar
  Managementul Afacerilor Comerciale
  Marketing

 • Documente necesare pentru eliberarea diplomelor

 • - Buletin/carte de identitate (valabil si in original) pentru cetatenii romani si pasaport (valabil si in original) pentru cetatenii straini; certificat de casatorie sau alt document care atesta schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.
  - In cazul in care titularul nu se poate prezenta, actul de studii se poate elibera imputernicitului acestuia, pe baza unei procuri in acest scop, autentificata la notariat.
  - Chitanta (de la casieria universitatii, parter) reprezentand contravaloarea taxei de arhivare - (v. sectiunea Taxe).


 • Ce tipuri de acte de studii se pot ridica?

 • Actele de studii sunt documente oficiale de stat, care confera titularilor acestora drepturi si obligatii ce decurg din prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii nr. 44/ 03.02.2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 99 din 09/02/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învatamant superior, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 02.12.2014.

  Actele de studii eliberate de Universitatea Romano-Americana sunt:
  - Diploma de Licenta si Foaie matricola sau Supliment la diploma – (anexa la diploma)
  - Diploma de Master si Foaie matricola sau Supliment la diploma – (anexa la diploma)


 • Informatii despre Suplimentul la Diploma

 • In conformitate cu OMEC nr.4868 din 07.08.2006 privind Suplimentul la Diploma, absolventii care au sustinut examenul de finalizare a studiilor incepand cu sesiunea iulie 2006 primesc gratuit Suplimentul la Diploma, obligatoriu anexat Diplomei de Licenta.
  Documentul nou introdus este conceput dupa modelul european, fiind redactat bilingv (romana/engleza), cu un continut bogat in informatii. Printre altele, se face referire la: domeniul, specializarea, titlul acordat, statutul institutiei, limba de studiu, nivelul studiilor, cerintele programului de studii, descrierea programului, sistemul de notare si clasamentul absolventului in raport cu media minima si maxima de promovare a anilor de studii pentru promotia respectiva; accesul privind continuarea studiilor dupa promovarea examenului de finalizare. Ultima pagina contine informatii privind sistemul national de invatamant, o diagrama privind sistemul de invatamant din Romania, inclusiv o descriere a sistemului de invatamant superior.


 • Eliberarea actelor de studii

 • Actele de studii se elibereaza personal titularului, in original, o singura data.
  In cazul in care titularul actului de studii nu se poate prezenta personal in vederea eliberarii actului respectiv poate imputernici o alta persoana, printr-o procura autentificata de notar public din Romania sau de catre Serviciul Consular Roman al Ambasadei din tara in care se afla titularul. In cazul in care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica in procura numele avut in timpul studiilor. La procura se ataseaza o copie a cartii de identitate a titularului, iar imputernicitul se va legitima cu actul de identitate prevazut in procura.


 • Intocmirea si eliberarea duplicatelor actelor de studii

 • In cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorarii partiale sau plastifierii unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia, in urma depunerii urmatoarelor documente:
  - Cerere de intocmire a duplicatului adresata Rectorului Universitatii
  - Declaratie pe propria raspundere, autentificata la un notar public asupra imprejurarilor in care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat partial, in original
  - Certificat de nastere, copie legalizata sau certificat de nastere original si copie
  - Carte de identitate, copie
  - Doua fotografii 3 x 4 cm, color, realizate recent, ale titularului actului. In fotografie, solicitantul va purta haine de culori deschise. Fotografiile sunt necesare pentru aplicarea acestora pe diploma duplicat
  - Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in original, in care a aparut anuntul pierderii actului de studii sau actul de studii in cauza, daca actul de studii este deteriorat partial.
  Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adreseaza Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anuntul urmand sa cuprinda urmatoarele date: denumirea actului de studii original; numele, initiala/initialele prenumelui/prenumelor tatalui (mamei), prenumele titularului; anul finalizarii studiilor in cauza; seria si numarul actului respectiv, numarul si data la care a fost inregistrat in registrul de evidenta a eliberarii actelor de studii; denumirea institutiei emitente. In cazul in care nu mai detineti nicio copie a actului pierdut, puteti solicita, personal sau prin corespondenta electronica, Biroului Acte de Studii datele necesare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Titularul duplicatului unui act de studii isi poate ridica duplicatul respectiv in termen de o luna de la aprobarea cererii. Eliberarea duplicatului se face personal sau prin imputernicit notarial, in conditiile specificate mai sus
  - Chitanta (de la casieria Universitatii) reprezentand contravaloarea duplicatului ce urmeaza a fi eliberat - (v. sectiunea Taxe).

  Duplicatul unui act de studii se elibereaza, de regula, o singura data.


 • Recomandari

 • Pastrati actele de studii originale in bune conditii si evitati depunerea acestora la dosarele de concurs. Nu plastifiati originalele actelor de studii, deoarece puteti avea dificultati in privinta autentificarii si apostilarii acestora.

 • Taxe

 • Taxele aferente eliberarii diverselor acte de studii se achita la casieria Universitatii, contravaloarea in lei, la cursul de schimb al BNR din ziua efectuarii platii.
  Taxele actuale sunt:
  - Eliberare diploma si supliment la diploma - GRATUIT (valabil 4 ani de la data promovarii examenului de finalizare a studiilor)
  - Arhivare acte de studii (pentru diplomele neridicate pe o perioada mai mare de 4 ani de la data promovarii examenului de finalizare a studiilor) si alte documente in original, aflate in dosarul personal - 50 euro
  - Eliberare Diploma de licenta/masterat in regim de urgenta - 60 euro
  - Eliberare Diploma de licenta/masterat (duplicat) - 50 euro
  - Eliberare foaie matricola/supliment la diploma (duplicat) - 50 euro

  Cuantumurile actualizate ale tuturor taxelor din cadrul Universitatii sunt disponibile in sectiunea Taxe a site-ului nostru.

  Contact:

  Universitatea Romano-Americana
  Biroul Acte de Studii
  Bd. Expozitiei nr. 1B, Bucuresti, sector 1, cod 012101
  Parter - Intrare Biblioteca
  Tel: +4-0372-120.195
  E-mail:

  © Universitatea Romano-Americana / Romanian-American University - Toate drepturile rezervate.

  Publicat la: 2009-02-10 (72266 citiri)

  [ Inapoi ]
    Check Google Page Rank   Contact administrator        URA Protectia Datelor